Wojciech Potkański

Zasłużony Wojciech Potkański  (ur. 01.03.1944 w Boryszewiu)

W latach 1971-1995 pan Wojciech Potkański był pracownikiem OBR, następnie WSK Mielec , który odpowiadał za analizy aerodynamiczne, wytrzymałościowe i flatterowe, projektowanych w tym czasie samolotów.

Lata 1981- 1995, to czas pracy naukowej dr inż. Wojciecha Potkańskiego na Politechnice Rzeszowskiej. Tematyką wykładów i ćwiczeń aeroelastyczność i mechanika lotu na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Od 1995 roku pan W. Potkański pracował w Instytucie Lotnictwa na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych.

Na przełomie 1999/2000 roku dr inż. W. Potkański był jednym z głównych negocjatorów umowy o współpracy z firmą General Electric w zakresie projektowania i badań silników lotniczych.

Od 2004 roku W. Potkański uczestniczył we wdrożeniu i realizacji w Instytucie Lotnictwa programu offsetowego związanego z zakupem samolotów F-16 i CASA-295.

Pan Wojciech Potkański aktywnie działa w Panelu Technologii Pojazdów Stosowanych AVT w Organizacji Badań i Technologii STO NATO jako jeden z trzech przedstawicieli Polski powołanych przez MON.

Obecnie pan Wojciech Potkański jest zatrudniony w Instytucie Lotnictwa na stanowisku Doradcy.

Ponad piętnastoletnia działalność dr inż. W. Potkańskiego miała duży wpływ na rozwój naukowy, technologiczny oraz biznesowy w województwie podkarpackim, co zasługuje na uznanie i uhonorowanie odznaką honorową.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXII/387 /16 z dn. 25.04.2016r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30