Jan Budziaszek

Zasłużony Jan Budziaszek (ur. 21 listopada 1945 roku w Krakowie)-muzyk, artysta, perkusista.

Jan Budziaszek, to pomysłodawca i organizator koncertu pn. „Jednego Serca Jednego Ducha” w Rzeszowie, odbywającym się od 2003 roku w święto Bożego Ciała. Dzięki jego zaangażowaniu i postawie co roku kilkadziesiąt tysięcy odbiorców może uczestniczyć w tak wielkim i wyjątkowym przedsięwzięciu kulturotwórczym na terenie województwa podkarpackiego, jakim jest ww. koncert. Wydarzenie to ma pośredni i bezpośredni wpływ na promocję Podkarpacia i Rzeszowa, ponieważ jest adresowany do wielu grup społecznych , zwłaszcza do młodzieży.

Od 1965 roku Jan Budziaszek współpracował z wieloma zespołami muzycznymi takimi jak: „Skaldowie”, „Playing Family”, „Extra Ball”. Jego twórcza pasja objawiała się także poprzez komponowanie muzyki do spektakli teatralnych i programów telewizyjnych. Jan Budziaszek na swoim koncie ma trzydzieści nagranych płyt i ponad pięć tysięcy koncertów wykonanych na żywo.

W 2006 roku Pan Jan Budziaszek za swoją działalność, został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jego zaangażowanie w uruchomienie jednego        z największych wydarzeń artystycznych na Podkarpaciu zasługuje na uznanie.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr IX/168 /15 z dn. 25.05.2015r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30