Jan Partyka

Zasłużony Jan Partyka (ur. 14 października 1931 r. w Nakliku, woj. lubelskie)- emerytowany prawnik, działacz społeczny, kolekcjoner pamiątek narodowych, popularyzator najnowszej historii Polski.

Pan Jan Partyka przez długi okres gromadził pamiątki dokumentujące walkę Polaków o niepodległość w XX wieku (okres legionowy, obrona Lwowa, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka 1920 r., II Wojna Światowa, działalność Armii Krajowej i „Solidarności”).

Kolokacja Jana Partyki zawierała fotografie, dokumenty, ordery, odznaczenia, odznaki, mundury wojskowe, białą broń oraz różnego rodzaju pamiątki związane z walką                  o niepodległość.

W 1976 roku pan Jan Partyka rozpoczął akcję popularyzowania ideałów niepodległościowych, poprzez organizowanie licznych okolicznościowych prezentacji wystaw, połączonych zawsze z tematycznymi prelekcjami, co czynił nieodpłatnie. Inicjowane ekspozycje zazwyczaj odbywały się w klubach garnizonowych, jednostkach wojskowych, szkołach, bibliotekach, domach kultury, oraz  w instytucjach muzealnych (m.in. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historycznym m. Krakowa). Organizowane wystaw i przekazywana przy tym wiedza, przyczyniły się znacząco do popularyzacji historii i pobudzania ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polaków.

W 1981 roku Jan Partyka rozpoczął ścisłą współpracę z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, a w roku 2005 udostępnił i przekazał rzeszowskiemu muzeum ponad 2200 eksponatów, w związku z czym zorganizowano stałą wystawę.

Pan Jan Partyka był inicjatorem i współfundatorem budowy obelisku w Nakliku, upamiętniającego 24 osoby, które zginęły podczas II Wojny Światowej.

Jan Partyka jest autorem trzech książek. Poza tym swoją wiedzą historyczną dzielił się na łamach różnych czasopism i na antenie Radia „Rzeszów”. Do jego działalności zalicza się także wspieranie wielu organizacji i stowarzyszeń (m. in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Automobilklub Rzeszowski, Polski Związek Motorowy, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego).

Pan Jan Partyka posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, ponieważ jego oddanie do polskiej tradycji, szacunku do polskiej historii, pasji, która przysłuży się edukacji następnych pokoleń zasługuje na uhonorowanie odznaką honorową.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr VII/129 /15 z dn. 27.04.2015r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30