Andrzej Buczek

buczekAndrzej Buczek (ur. 10 października 1959r.w Cieszanowie, zm. 21 października 2012r.) – Radny Województwa Podkarpackiego I i IV kadencji. Od 1998 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Przemyska. Był również wiceprezesem działającego w Jarosławiu Katolickiego Stowarzyszenia Solidarni w Cierpieniu.

Praca na rzecz innych ludzi, społeczności lokalnych, troska o utrzymanie miejsc pracy, godne warunki pracy i życia, przeciwdziałanie degradacji regionu były priorytetami stawianymi sobie przez radnego Andrzeja Buczka w całym jego życiu.

Realizował je poprzez liczne inicjatywy i pracę w różnych Komisjach Sejmiku Województwa i w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Składał wiele interpelacji, wniosków w sprawach dotyczących zakładów pracy i pracowników. Jego wielka charyzma i bezkompromisowość w walce o słuszną sprawę skutecznie prowadziły go do celu.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXX/568/13 z dn. 25.02.2013r. otrzymał pośmiertną odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30