Radni Województwa Podkarpackiego z wizytą w „Uzdrowisku Horyniec”

 1669206242341 01

 

Korzystając z zaproszenia Doroty Czyż – prezes Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. Radni Województwa Podkarpackiego w składzie: Mieczysław Tołpa - Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, Andrzej Ćwierz, Krzysztof Feret oraz Dorota Łukaszyk Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 21 listopada 2022 r. pojechali z wizytą do uzdrowiska. Spotkali się z zarządem spółki i omówili najpilniejsze sprawy wynikające z działalności jednostki. Pani prezes zwróciła uwagę zarówno na pozytywne aspekty, jak również liczne zagrożenia i problemy z jakimi boryka się spółka. W trakcie intensywnej dyskusji państwo radni docenili dotychczasowe działania pani prezes oraz przedstawiali swoje liczne pomysły mające na celu wzmocnienie finansowe i rozwój spółki.

W kolejnym etapie spotkania pani prezes oprowadziła gości po obiektach i umożliwiła im obejrzenie wszystkich unikatowych urządzeń posiadanych przez uzdrowisko, które zrobiły na nich ogromne wrażenie. Udało się także porozmawiać z kuracjuszami korzystającymi ze świadczonych usług.

Przedstawiciele sejmiku zgodnie stwierdzili, że „Uzdrowisko Horyniec” ma duży potencjał, wyjątkowe zasoby oraz właściwą kadrę, która potrafi odpowiednio nim zarządzać. Jednocześnie zauważyli, że uzdrowisko należy wspierać i robić wszystko, żeby na bieżąco eliminować pojawiające się zagrożenia.

  • 1669206242341-01
  • 1669206276792-01
  • 1669206320966-01
  • 1669206342584-01
  • 1669206366645-01
  • 1669206409764-01
  • 1669206438319-01
  • 1669206483408-01
  • 1669206510378-01

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30