Krośnieńskie spotkania poetyckie

 kros spot poet

W piątek 18 listopada 2022 r. Muzeum Rzemiosła w Krośnie użyczyło swojej gościny na kolejną wieczornicę, zatytułowaną Jesienne refleksje z cyklu Krośnieńskie Spotkania Literackie. W jego ramach zaprezentowano dwie główne bohaterki będące znanymi nie tylko w regionie poetkami: Janinę Ataman z Rzeszowa i s. Dawidę Ryll z Warszawy. Obydwie posiadają bardzo bliskie związki z Krosnem, o czym świadczą ich wiersze, odwołujące się do związanych z nim miejsc, a także z szeroko pojętym Podkarpaciem. Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła, wprowadziła uczestników wieczoru w aurę tajemnic historycznych miasta, powiązanych również z wieloma wątkami rozwoju rzemiosła. Spotkanie – jak zwykle z niezwykłą ekspresją – poprowadził Marek Petrykowski, a wiersze autorek pięknie wybrzmiały w wykonaniu Agaty Zahuty i Katarzyny Kochanek. Ta pierwsza wystąpiła także jako właścicielka oficyny AGAZAH, prezentując swój okazały dorobek wydawniczy.

Piękne utwory zagrane na akordeonie przez Michała Szmyta uzupełniły artystyczną gamę wieczoru. W części poświęconej rozmowie z licznie zgromadzoną publicznością, wśród której spore grono stanowiła grupa miejsteckichmichalitek, pojawiły się niebanalne komentarze. Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Borcz analizował subtelne różnice pomiędzy matematyką a poezją, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Kubit skupił się zaś na uznaniu zasług literatury w podtrzymywaniu ludzi na duchu w obecnej trudnej sytuacji politycznej związanej z wojną na Ukrainie i napływem imigrantów. Głos w dyskusji zabrali także Janusz Hędrzak, Wacław Turek, Piotr Sobota, Marta Pelinko, a całą rozmowę w sposób merytoryczny podsumował Jan Tulik, doceniając wagę poezji obydwu autorek i ich oryginalny rys na tle podkarpackiej literatury.

 Na koniec – w trakcie kuluarowej wymiany myśli – Janina Ataman i s. Dawida Ryll podpisywały licznej publiczności swoje najnowsze tomiki.

Janina Ataman

Urodziła się 9 czerwca 1941 r. w Krośnie. Z wykształcenia plastyk iinstruktor teatralny. Laureatka nagród: Szczebel drabiny, Laur sęka,Wrzeciono, Lampa Łukasiewicza, Złote Pióro oraz Nagrody LiterackiejMarszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt pracy twórczej(2007), Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za całokształt pracy twórczeji kulturalnej (2008) i (2018) oraz Honorowej Odznaki Zasłużony dlaKultury Polskiej (2018).Jej poezja tłumaczona była na język słowacki, ukraiński i turkmeński.Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Debiutowała w audycji poetyckiej Radia Poznań w 1960 roku. Autorka pięciu tomikówpoetyckich: Zwodzony most (1989), Rozmowy z mistrzem (1990), Odcienie szarości (2002), Jesteśmy igraszką (2007), Czysta kartka (2013), Pieszo przez życie (2021).

s. Dawida Ryll

Michalitka, pochodzi z Dąbrówki k. Ulanowa. Absolwentka filologii polskiej i teologii w KUL, nauczycielka, autorka wierszy, opowieści,felietonów i licznych artykułów prasowych o tematycereligijno-społecznej, prelegentka. Przez wiele lat związana zPodkarpaciem, członek ZLP oddział w Rzeszowie. Obecnie mieszka i pracujew Warszawie.Za oknem mgła to szósty z kolei tomik wierszy autorki po zbiorkach: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiarowana (1995), Bez poziomek(1999), Ścieżki niedalekie (2002) oraz Czytanie z Księgi lat (2012). Swoją pierwszą nagrodę literacką otrzymała za wiersz Chyba wartow w Ogólnopolskim Konkursie o Kromkę Chleba Razowego (1994, II miejsce),ostatnią było „Złote Pióro”, przyznane przez ZLP oddział wRzeszowie za tomik Czytanie z księgi lat. Wiersze siostry publikowane były także w prasie oraz w wielu polskichantologiach poetyckich i kilku dwujęzycznych. Jest też autorką powieściowo skonstruowanej biografii Anny Kaworek (współzałożycielki sióstr michalitek) pt. Dom w cieniu skrzydeł. Książka ta doczekała się kilku wydań, w tym także w tłumaczeniu na język hiszpański i angielski.

Jan Belcik

fot. Wacław Turek

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30