Sesja sejmiku i wręczenie odznaki honorowej

04

Szczególnym momentem wrześniowej sesji sejmiku województwa (26 września 2022 r.) było wręczenie Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", przyznanej pośmiertnie Marii Mireckiej-Loryś, na ręce jej syna Jana Lorysia.

Szczegóły sesji: https://www.podkarpackie.pl/index.php/sesja-sejmiku-wojewodztwa-podkarpackiego i wreczenie Jan Lorys

Jan Loryś  - urodził się w Anglii, jako dziecko przybył z rodzicami do Chicago we wczesnych latach 50-tych, ukończył Uniwersytet Illinois w Chicago, w latach 1992 – 1996 wykładał na Chicago Public Schools jako nauczyciel dwujęzyczny, jest scenarzystą i współproducentem filmu „Kazimierz Pułaski”. W latach 1996 - 2014 r. - pełnił funkcję dyrektora Polskiego Muzeum w Ameryce w Chicago, odegrał też znaczącą rolę jako członek Komitetu Kierowniczego w procesie kształtowania Sojuszu na rzecz Kultury miasta Chicago – partnerstwa blisko 20 etnicznych muzeów i instytucji kultury. Jan Loryś zainicjował także niezwykle owocną współpracę Polskiego Muzeum w Ameryce z instytucjami kultury w Polsce i rządem Rzeczpospolitej, która trwa i rozwija się do dzisiaj.

W sierpniu 2022 r. podczas wizyty w Polsce przekazał do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji pamiątki po zmarłej Mamie Marii Mireckiej-Loryś. Wśród nich znalazły się dokumenty, fotografie, ryngrafy oraz medale i odznaczenia takie jak medal „Pro Patria”, medal „Świadek historii”, medal „Pro Bono Poloniae”, medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Także odznakę wręczoną podczas sejmiku oraz pamiątkowy grawerton przekazał do zbiorów pamiątek po Matce. Planowane jest powstanie ekspozycji poświęconej Marii Mireckiej – Loryś, gdzie eksponowane będą przekazane pamiątki.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30