Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

 20220901 111647

185 laptopów otrzymały dzieci i wnuki byłych pracowników PPGR. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

1 września 2022 r. dzieci z gminy Komańcza otrzymały sprzęty z grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem tego projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Całkowita wartość grantu sfinansowana z projektu UE wyniosła 462 500,00 zł.

Laptopy wręczył Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie Jerzy Borcz.

Tekst: materiał zewnętrzny

Fot.: archiwum KOWR

 

  • 20220901_105425
  • 20220901_110956
  • 20220901_111116
  • 20220901_111446
  • 20220901_111647
  • 20220901_114458
  • 20220901_115209
  • 20220901_115535

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30