Powitanie dowódcy podkarpackiej policji po nominacji generalskiej

 303 244463

Dnia 25 lipca 2022 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz uczestniczył w uroczystym apelu podczas którego powitano awansowanego nadinspektora Dariusza Matusiaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Nadinspektor Dariusz Matusiak 23 lipca 2022 r. podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał nominację generalską.

W tradycyjnej ceremonii powitania awansowanego dowódcy zorganizowanej na placu przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w imieniu podkarpackich policjantów, Generała powitał jego I Zastępca, inspektor Stanisław Sekuła. 

Nowo awansowanemu komendantowi serdecznie życzenia złożyli: przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba, prof. dr hab. Czesław Kłak Sędzia Trybunału Stanu, Prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie,  oraz w  imieniu służb mundurowych nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie a także nadinsp. w stanie spoczynku Józef Gdański.

Ponadto, życzenia przekazali generałowi także inni przedstawiciele służb mundurowych, na co dzień współpracujący z Policją - Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Ochrony Kolei, a także delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych.

Ł. Mroczyński-Szmaj na podst. inf. Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Fot. Bartosz Wilk - KWP w Rzeszowie

 • 303-244435
 • 303-244437
 • 303-244438
 • 303-244439
 • 303-244442
 • 303-244443
 • 303-244453
 • 303-244457
 • 303-244458
 • 303-244459
 • 303-244460
 • 303-244463
 • 303-244464

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30