XVII Szczyt Europejski Salzburg 2021

 6

Od 26 do 28 września 2021 r. w Salzburgu miał miejsce XVII Szczyt Europejski Salzburg 2021. Podczas obrad rozmawiano o "Europie i pokoju" ("The comeback of Europe"), o "powrocie" Europy po ustąpieniu pandemii COVID do funkcjonowania zbliżonego do okresu sprzed pandemii, wyciągnięcia wniosków z prowadzonej polityki klimatycznej i wobec środowiska. Czy taki zupełny powrót jest możliwy, czy Europa, jej decydenci i społeczeństwa wyciągną wnioski z decyzji podejmowanych w czasach sprzed pandemii. Osobnym tematem była kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie, demokracji i wolności w Europie po pandemii, przygotowania społeczeństw na takie sytuacje jak pojawienie się pandemii, o gospodarce, miejscach pracy i finansach oraz środowisku po uruchomieniu Europy po ustąpieniu COVID, o mobilności i turystyce w sytuacji zamkniętych granic. Między innymi o tych tematach dyskutowali przedstawiciele UE, ministrowie państw unijnych oraz spoza Unii, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz struktur samorządowych.

Samorząd Województwa reprezentował przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz.

Fot. Rafał Polak/Kancelaria Sejmiku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30