Rozpoczęło działalność Karpackie Biuro Współpracy Ukraińsko – Polskiej

3

W Truskawcu na Ukrainie 4 sierpnia 2021 r. otwarto Karpackie Biuro Współpracy Ukraińsko – Polskiej. Inicjatorem powstania Biura jest Międzynarodowe Centrum „Integracja Europejska Ukrainy” oraz Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzynarodowej Pomocy Technicznej LODA przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Uczestnikami wydarzeń związanych z powstaniem Biura było wielu gości, m.in.: Bohdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, Maksym Kozytskyi – szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Eliza Dzwonkiewicz – konsul Generalny Polski we Lwowie. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz.

Bezpośrednio przed ceremonią otwarcia odbyła się konferencja „Perspektywy i działalność Karpackiego Biura Współpracy Ukraińsko-Polskiej”. Konferencję moderował Iwan Cehenko, który mówił o wielu zrealizowanych już wspólnych inicjatywach ukraińsko-polskich. Biuro powstało bowiem na bazie osiągnięć Międzynarodowego Centrum „Europejska Integracja Ukrainy”.

Z kolei Jerzy Borcz w swoim wystąpieniu mówił, że Samorząd Województwa Podkarpackiego wspiera i aktywnie uczestniczy w rozwijaniu polsko – ukraińskich inicjatyw. Województwo Podkarpackie prowadzi współpracę z Obwodem Lwowskim od 2000 r., na podstawie podpisanego między oboma regionami porozumienia oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Podkreślił, że zacieśnianie współpracy istotne jest również w kontekście starań na rzecz ustanowienia Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat, a powstanie biura, którego celem jest m. in. współdziałanie w obszarze Karpat poprzez promocję atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów górskich po stronie polskiej i ukraińskiej, jak najbardziej wpisuje się w te działania.

Na zakończenie pobytu na Ukrainie miała miejsce wizyta we Lwowie, gdzie odwiedzony został m. in. Cmentarz Łyczakowski.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30