Rocznica katastrofy smoleńskiej

 rocznica 2021

W rocznicę katastrofy smoleńskiej kwiaty i znicze pod Pomnikiem Smoleńskim przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w dniu 12 kwietnia 2021 r. złożyliprzedstawiciele władz państwowych - wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz władz samorządowych województwa - przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz i marszałek województwa Władysław Ortyl z Zarządem oraz sekretarz województwa Lesław Majkut.

Więcej: rocznica katastrofy smolenskiej 2021

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30