Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

 cyprys stanowisko porozumienia

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

Radni Województwa Podkarpackiego w roku 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich wyrażają wdzięczność i głęboki szacunek wobec ludzi, którzy poprzez społeczny sprzeciw i podpisanie porozumień współtworzyli fundamenty pod rozwój wolnej Ojczyzny.

Polacy w roku 1980 odważyli się być wolnymi a część tej nowej karty w polskiej historii zapisana została właśnie tu na Podkarpaciu. Strajki i demonstracje miały zobowiązać ówczesne władze do poszanowania praw, godności i wolności człowieka. Dzisiaj, gdy żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie, z dumą i pokorą wspominamy tych, którzy w latach 80-tych XX wieku wystąpili przeciw totalitarnej władzy w imię obrony najważniejszych wartości dla człowieka.

Tamten czas niezwykłej solidarności międzyludzkiej, współpracy i wzajemnej życzliwości na zawsze powinien nas nie tylko inspirować, ale i zobowiązywać. W tamtym okresie do historii przeszła niezwykła współpraca Kościoła, środowisk inteligenckich, robotniczych i chłopskich. Dziś z perspektywy czasu oddajemy hołd duchowieństwu na czele z niezapomnianym ŚP. Arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem, środowiskom inteligenckim Podkarpacia, robotnikom solidaryzującym się z rolnikami, strajkującym w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie a także rzeszom bezimiennych wspomagających, którzy zamiast być biernymi obserwatorami w sposób czynny wspierali strajkujących. Porozumienia były wynikiem strajków, które ze połeczeństwa polskiego uwolniły najpiękniejsze cechy. Z jednej strony strajkujący, którzy stali na straży wartości, a z drugiej tysiące anonimowych rodaków, którzy ich wspierali, często sami nie posiadając wiele.

Dzisiaj, gdy widzimy jak często zamykamy się na potrzeby drugiego człowieka, gdy tak łatwo stajemy jeden przeciw drugiemu, warto przypomnieć takie momenty z dziejów naszego narodu, kiedy byliśmy jeden dla drugiego. Tamto pokolenie czasów porozumień jest dla nas nauczycielem szacunku i pomocy dla człowieka. Podpisane porozumienia pozwoliły zalegalizować działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność.

Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, obok porozumień gdańskich, jastrzębskich i szczecińskich, były czwartym i ostatnim porozumieniem społecznym zawartym w latach 1980-81. Oddając hołd i wyrażając wdzięczność strajkującym oraz sygnatariuszom porozumień, wyrażamy nadzieję, iż w swoich działaniach będziemy realizowali te wartości, które naszych Rodaków zmobilizowały do powstania Solidarności i przemian w naszej Ojczyźnie. Dzięki takiej postawie działaczy Solidarności opartej na przywiązaniu do podstawowych wartości wynikających z chrześcijańskich korzeni naszej cywilizacji, zmieniło się oblicze Europy i świata. Warto o tym pamiętać w imię przyszłości dziedzictwa, któremu na imię Polska.

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30