Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniające 55. rocznicę święceń biskupich oraz ingresu i 103. rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

 abp tokarczuk

Fot. za Gość Niedzielny

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego
upamiętniające 55. rocznicę święceń biskupich oraz ingresu
i 103. rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

„Na przestrzeni lat Twego posługiwania stałeś się wobec Kościoła i społeczeństwa walczącego o swoje prawa rzecznikiem, świadkiem i autorytetem”. Tak podczas pobytu w Rzeszowie w 1991 roku mówił Święty Jan Paweł II o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. W lutym przypada 55. rocznica święceń biskupich oraz ingresu do bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, a także 103. rocznica urodzin tego wybitnego Polaka.

Postać urodzonego na Kresach Ignacego Tokarczuka mieszkańcom Podkarpacia kojarzy się z niezłomną walką o godność człowieka i wolność wyznania, dlatego jako Radni Województwa Podkarpackiego chcemy oddać hołd i szacunek wielkiemu Polakowi i Kapłanowi.

Dla władz PRL-u był „biskupem wojującym i wrogiem ustroju”, dla społeczeństwa -„biskupem niezłomnym”. Propaganda komunistyczna uważała go za „najbardziej niebezpiecznego” w polskim episkopacie. Nieustannie był szkalowany w ówczesnej prasie. Szczytem walki przeciw niemu było spreparowanie oskarżenia o współpracę
z gestapo, czy podsłuchiwanie rozmów prowadzonych w pałacu biskupim. Jednak on pozostał zawsze niezachwiany w swych poglądach, prowadził otwartą walkę o godność człowieka, wolność religii, nie dopuszczał do ingerencji władz w sprawy kościelne. Jednym z jego konsekwentnie realizowanych celów było zwiększenie liczby kościołów i ułatwienie wiernym dostępu do nich. Legendarne stały się zmagania Arcybiskupa i wiernych z władzami przy budowie miejsc kultu, pełne determinacji i konsekwencji. W Polsce słynął ze swych odważnych kazań i wystąpień, twardej, niezmiennej polityki wobec władz państwowych, mówienia otwarcie o fikcji porozumień Kościół – państwo. Wypowiedział posłuszeństwo prawu narzucanemu przez władze komunistyczne.

Z tej drogi nigdy się nie cofnął, ani na chwilę nie zawahał, swoją postawą przełamał barierę społecznego strachu wobec w ówczesnych władz. Obok takich postaci
w dziejach polskiego Kościoła jak prymas Stefan Wyszyński czy ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, stał się strażnikiem wartości i obrońcą podmiotowości człowieka, symbolem twardego „non possumus” wobec ustroju wrogiego człowiekowi, jego godności i prawom. Przyjdzie czas, kiedy komuniści zostaną całkowicie pokonani i odpowiedzą przed Bogiem i historią – to jego przeświadczenie pozwalało wiernym stawać wraz z nim do walki o nowe kościoły, wolność wyznania i odnajdywać godność istoty ludzkiej w czasach narzuconego ustroju.

Od połowy lat 70-tych Arcybiskup aktywnie wspierał działaczy demokratycznych, potem zaangażowany był w pomoc dla „Solidarności”, zwłaszcza osób uwięzionych, prześladowanych i pozbawionych pracy.

Jako Radni Województwa Podkarpackiego dzisiaj szczególnie chcemy podkreślić dziedzictwo działań i charyzmatycznej osobowości Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, które jest obecne wokół nas, a jego nauczanie nie straciło na aktualności. Swoich wiernych przygotował na nowe, trudne czasy po odzyskaniu wolności. Prowadzone przez niego aktywne duszpasterstwo jest obecnie wymogiem w trudnych czasach dla wiernych i Kościoła, z jego bezkompromisowej walki o budowę nowych kościołów korzystamy współcześnie.
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w 2006 r. został odznaczony Orderem Orla Białego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego m. in. za działalność społeczną, na rzecz godności człowieka, obrony prawa do wolności religijnej.

Swoim życiem, działalnością i nauczaniem współtworzył podwaliny pod wolną Polskę, w której dzisiaj mieszkamy i o której rozwój zabiegamy. Za to dziedzictwo Jego życia jesteśmy odpowiedzialni. A w trudnych chwilach warto przypomnieć sobie Jego słowa, że wiara nie daje narodowi upaść na duchu, kiedy […] chce się wyrzucić Boga
z naszych rodzin i naszych serc. Ona każe narodowi trzymać się, ona każe narodowi wierzyć, mieć silną postawę. Taką jak On miał całe swoje życie i zostawił jako swoje dziedzictwo i drogowskaz.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30