Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Czesław Łączak.  Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.
Czesław Łączak. Grafika. Na tle granatowej flagi zdjęcie radnego oraz kontur mapy Podkarpacia z widocznymi granicami administracyjnymi i nazwami powiatów.

  

  

 


Radny Województwa III, IV, V i VI kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Członek Komisji Głównej, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, Komisji Łącznosciz Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Pracuje w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji.

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.