Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

podkarpackie w Chicago


Oficjalna delegacja reprezentująca samorząd Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Stanisławem Kruczkiem, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, tj. Pan Czesław Łączak, Pan Wojciech Zając i Pani Joanna Bril, wzięła udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3-ego Maja odbywającej się

w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Parada jest wydarzeniem cyklicznym i co roku organizowana jest w sobotę najbliższą dnia 3 maja. Organizatorami na przestrzeni lat były największe organizacje polonijne. Od szeregu lat głównym organizatorem jest Związek Klubów Polskich, który dokonuje wyboru Honorowego Marszałka Parady i przydziela poszczególnym zgłaszającym się grupom (organizacje, szkoły, zespoły folklorystyczne, kółka zainteresowań, przedsiębiorstwa i in.) miejsca w kolumnie marszowej.

Związek Klubów Polskich w USA jest organizacją charytatywną, not-for-profit, zrzeszającą kluby reprezentujące różne regiony Polski. Głównym celem Związku jest wspieranie Amerykanów polskiego pochodzenia a także niesienie pomocy swoim „Małym Ojczyznom.” ZKP pielęgnuje i propaguje polską kulturę, język, tradycje i obyczaje poprzez organizowanie obchodów wydarzeń historycznych, patriotycznych, uroczystości religijnych i państwowych oraz przekazanie dziedzictwa polskiego młodym pokoleniom. ZKP współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi oraz działa aktywnie w celu jednoczenia Polonii i umacniania jej znaczenia w USA. Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez ZKP są: Parada Dnia Konstytucji 3 Maja, Festiwal Dożynkowy, Opłatek Polonijny, Święconka Polonijna, Sylwester, a także obchody rocznicy Mordu Katyńskiego, Tragedii Smoleńskiej oraz agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku. Obecnie Prezesem ZKP jest Pani Łucja Mirowska-Kopeć, długoletnią działaczka polonijna i pedagog. Na stanowisko Prezesa została wybrana we wrześniu 2021 r. Wcześniej prezesem był Pan Jan Kopeć. Dotychczas Pani Prezes odpowiedzialna była za promowanie działalności Związku oraz prowadziła od kilkunastu lat Towarzystwo Dolnośląskie. Wieloletni Prezes Związku Klubów Polskich w USA Jan Kopeć został uhonorowany w 2017 r. odznaką „Zasłużony dla województwa podkarpackiego”. Wyróżnienie zostało wręczone w trakcie nadzwyczajnej sesji sejmiku. Podczas laudacji marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl mówił, że mimo, iż Jan Kopeć mieszka kilka tysięcy kilometrów od Podkarpacia, to „sercem jest tu”. Jan Kopeć przez wiele lat wspierał Województwo Podkarpackie i jego mieszkańców, budował dobre i trwałe relacje pomiędzy Polonią, zwłaszcza tą mieszkającą w Chicago. Szczególną pomoc okazywał mieszkańcom ziemi ropczyckiej, z której zasłużony się wywodzi.

Delegacja z Podkarpacia odbyła szereg spotkań z Polonią oraz uczestniczyła w wielu wydarzeniach towarzyszących Paradzie. Pierwszym punktem programu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, po czym delegacja udała się na uroczystość podniesienia polskiej flagi, jako że odbywało się to dnia 2 maja, który jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej. Polska flaga została podniesiona na Daley Plaza w Chicago. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji polonijnych, władz miejskich, stanowych oraz mieszkańcy Wietrznego Miasta. Wydarzenie uświetniło wykonanie polskich pieśni patriotycznych przez orkiestrę Gwardii Narodowej Illinoi.

Po uroczystości podniesienia flagi członkowie delegacji odwiedzili biuro Marii Pappas, Skarbnikiem Stanowym Cook County. Maria Pappas została wybrana na szóstą, czteroletnią kadencję w listopadzie 2018 roku. Pappas przekształciła Biuro Skarbnika Hrabstwa Cook, 16. największego rządu na świecie, w tętniące życiem, zorientowane na usługi biuro, które rozwija i wykorzystuje najnowsze narzędzia technologiczne w celu zwiększenia wydajności
i oszczędności. Jej umiejętności organizacyjne i zarządcze zwróciły uwagę zagranicznych rządów, które poprosiły ją o pomoc w realizacji projektów.

Delegacja miała również okazję gościć w Biurze Elekcyjnym i spotkać się z Panią Moniką Myśliwiec-Gałuszką, Dyrektor Komisji Wyborczej Miasta Chicago d/s Polonii, która wyjaśniła kwestie dotyczące głosowania. Członkowie delegacji odwiedzili Kościół pw. Pięciu Braci Męczenników, w którym to
5 października 1979 roku słynną wizytę złożył papież Jan Paweł II, a tysiące wiernych wyległo z kościoła na ulicę, aby go wysłuchać. Pięciu Świętych Męczenników pozostaje dziś najbardziej polską z historycznych polskich parafii na południu Chicago. Historię kościoła opowiedziała Pani Aniela Bartoszek, emerytowana pedagog Chicago Public Schools, działaczka polonijna, prezes Komitetu Centrum Jana Pawła II w kościele Pięciu Braci Męczenników.

Ważnym punktem programu było spotkanie z Kołem „Solidarność”, którego Prezesem jest Pan Bogda Strumiński, działacz polonijny. Koło „Solidarność” w Chicago i jego członkowie starają się rozpowszechniać wśród Polonii i polonijnej młodzieży pamięć o podpisaniu porozumień sierpniowych między rządem PRL a komitetami strajkowymi powstałymi w 1980, które doprowadziły do zalegalizowania NSZZ Solidarności i przyczyniły się do zajścia historycznych zmian w Polsce. Koło „Solidarność” chce, aby młodzież miała świadomość
o tych wydarzeniach oraz aby przekazywać prawdę o historii Polski.

3 maja w siedzibie Związku Klubów Polskich miał miejsce pokaz filmu „Solidarność 2022”. To Film dokumentalny opowiadający o fenomenie polskości objawiający się
w niespotykanej na świecie pomocy i solidarności z sąsiedzkim krajem napadniętym przez groźnego, nieobliczalnego wroga, jakim jest Rosja Putina. Film jest bardzo cenny, bo zawiera autentyczne nagrania i spontaniczne reakcje na wydarzenia chwili, zostały uchwycone sceny i wypowiedzi ludzi szczerze relacjonujących swoje przeżycia w danym momencie.

Kolejna odsłona polonijnych celebracji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowana została dnia 4 maja w Konsulacie Generalnym RP w Chicago uczestniczyło blisko 200, a w tym delegacja z Podkarpacia. Konsul generalny Paweł Zyzak przypomniał historię uchwalenia Konstytucji w 1791 roku, wręczył odznaczenia i zaprosił gości do obejrzenia wystawy fotograficznej pt. „Warszawa-Mariupol - miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”. Wystawa była niezwykle wymowna i pokazuje zdjęcia z Powstania Warszawskiego, ówczesnej stolicy i miast dzisiejszej Ukrainy, które zostały zniszczone przez rosyjskich agresorów.

Kulminacyjnym punktem wyjazdu była oczywiście Parada Dnia Konstytucji 3-ego Maja, przebiegająca przez główne ulice miasta, od Balbo Drive do Monroe Street. Hasło tegorocznej parady brzmiało „Wolność i Pokój dla Świata”. Tego dnia Polonia chicagowska, ubrana od stóp do głów w kolory biało- czerwone, z dumą zaprezentowała światu swoją siłę i duch polskości. Na zaproszenie organizatorów w Paradzie uczestniczył m.in. Pan Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej, Pani Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu, Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pan Jarosław Krajewski, poseł na Sejm RP. Obok reprezentantów władz lokalnych i polskich w Paradzie przeszli przedstawiciele ponad setki polonijnych szkół, organizacji i firm. Wszystkiemu przyglądały się tysiące ubranych w biało-czerwone stroje rodzin. W trakcie wydarzenia Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera odczytał list Pary Prezydenckiej skierowany do organizatorów oraz uczestników, w którym przekazane zostały pozdrowienia i podziękowania za to, że godnie reprezentują państwo polskie i ofiarnie je wspierają oraz co roku z dumą obchodzą Dzień Flagi i przypominają, że po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – pierwszej na świecie – drugą
w dziejach ustawą zasadniczą była polska Konstytucja 3 Maja.

Po zakończeniu Parady odbył się Wielki Koncert Konstytucyjny organizowany przez Chicago Chopin Foundation, organizację non-profit, której celem jest promowanie muzyki Fryderyka Chopina oraz zbudowanie Ogrodu Chopina wraz z pomnikiem poświęconym kompozytorowi w Grant Parku, gdzie będą się odbywały koncerty pianistyczne i inne koncerty dostępne bezpłatnie dla szerokiej publiczności. Wystąpili w nim wybitni artyści, a w programie słowno-muzycznym „Witaj Majowa Jutrzenko" zaprezentowali polskie narodowe tańce i pieśni a także koncert na piano i skrzypce utworów Chopina.

Na zakończenie pobytu odbyła się Msza Św. w Intencji Ojczyzny koordynowana przez Związek Narodowy Polski. Głównym celebransem Eucharystii był bp Andrzej Wypych,
a oprócz delegacji z Podkarpacia we mszy uczestniczyli przedstawiciele polskich władz państwowych. Podczas mszy zostały złożone dary ołtarza.

W trakcie swojego pobytu delegacja odwiedziła cmentarz Św. Wojciecha, w miejscowości Niles, Chicago. Na cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej zamordowane wiosną 1940 roku, a obok pomnika stoi tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej. Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Podczas swego pobytu w Chicago członkowie delegacji z Podkarpacia udzielali wielu wywiadów dla stacji polonijnych, a w swych wypowiedziach podkreślali jak wielkie znaczenie ma organizowanie corocznej Parady Konstytucji 3-ego Maja. W swych wypowiedziach nawiązywali ponadto do sytuacji na Ukrainie oraz do ważnych wydarzeń, mających odbyć się na Podkarpaciu w bieżącym roku, tj. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie a także do beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej.

Tekst: Katarzyna Gieroń/Kancelaria Zarządu, Fot. archiwum Kancelarii Sejmiku