Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.

Materiały dotyczące  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

Materiały na sesję

Materiały dodatkowe na sesję