Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 stycznia /czwartek/ 2017r. w sali 149 o godz.12:00 w  budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołów: nr 29 z dnia 29.grudnia.2016r.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie /Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św.. Jadwigi Królowej w Rzeszowie / w ramach Programu Erasmus +.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie /Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie/ w ramach Programu   Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

4. Uchwała Nr 262/5225/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

5.. Uchwała Nr 262/5243/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego   w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informacji o zasadach i trybie prac nad  opracowaniem „Programu rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020”.

6. Uchwała Nr 262/5231/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie informacji dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2014 – 2015 Wojewódzkiego Programu Opieli nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2014 – 2017”.

7.”.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2016r.

8.Sprawy różne