Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji z dnia 30.11.2012 r. nr /28/ oraz z dnia 19.12.2012 r. nr /29/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z Polską Telefonią Komórkową CENTERTEL w Warszawie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego członków Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
13. Sprawy różne.