Obchody 650-lecia Jasła jako miasta dobiegły końca

Kopia IMG 3690W dniu 26 listopada 2015 r. w Jaśle odbyły się uroczystości wieńczące rok jubileuszowy, w którym Miasto świętowało 650-lecia nadania praw miejskich. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku Urzędu Miasta w Jaśle. Następnie w Jasielskim Domu Kultury wręczono tytuły: „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” oraz „Zasłużony dla Miasta Jasła”. Uroczystości zakończyła konferencja naukowa dotycząca historii miasta.

Cały rok był po święcony jubileuszowi, jeszcze go nie kończymy, ale podsumowujemy to co dotychczas, gdyż jeszcze przed nami kilka wydarzeń, również powiązanych z jubileuszem – wyjaśniał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. Tytuł honorowego obywatela Jasła otrzymał ksiądz kanonik Zbigniew Irzyk, który zaangażował się w odrestaurowanie jednego z nielicznych zachowanych zabytków miasta czyli kościoła Farnego. Pośmiertnie tytuł honorowego obywatela otrzymali żołnierze, profesorowie i uczniowie jasielskiego gimnazjum, którzy polegli w 1920 r. pod Firlejówką walcząc o utrwalanie niepodległości Państwa Polskiego.

Z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Jasłu, w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego pragnę złożyć serdeczne gratulacje zarówno Władzom jak i Mieszkańcom tego wspaniałego Grodu – mówił obecny na uroczystościach Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Tak szacowny Jubileusz jest niepowtarzalną okazją, aby bliżej przyjrzeć się dziejom Miasta, przypomnieć szczególne wydarzenia, czy wybitne postacie z nim związane, odkryć na nowo miejsca, które stanowią o specyfice i oryginalności Jasła. Życzę, aby codziennie podejmowany trud na rzecz Miasta, przynosił owoce w postaci dalszego rozwoju, służącemu poprawie jakości życia Społeczności.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła rok 2015 jest Rokiem Obchodów Jubileuszu 650-lecia Nadania Praw Miejskich Jasłu. 

Kopia IMG 3690

Kopia IMG 3664

Kopia IMG 3651

Kopia IMG 3634

Tekst Arkadiusz Opoń

Kancelaria Sejmiku