Oficjalne otwarcie obwodnicy Brzozowa

Kopia 02W dniu 19 listopada 2015 r. została oficjalnie oddana do użytku brzozowska obwodnica. W wydarzeniu tym uczestniczyli liczni mieszkańcy miasta, a wraz z nimi przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, gminnego, powiatowego oraz wykonawcy i inwestorzy. Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej Domaradz Sanok liczy 3,4 km. Koszt inwestycji to prawie 72 mln złotych. W uroczystym oddaniu do użytku obwodnicy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych naszego województwa na czele z Marszałkiem Województwa Władysławem Ortylem i Przewodniczącym Sejmiku Jerzym Borczem.

Droga wojewódzka nr 886 stanowi bardzo ważne połączenie Rzeszowa z południowo – wschodnią częścią województwa podkarpackiego, a zarazem jest podstawowym szlakiem prowadzącym w ważny obszar turystyczny, jakim są Bieszczady. Obwodnica pozwoli zatem nie tylko odciążyć zatłoczony komunikacyjnie Brzozów, ale będzie również pełnić ważną funkcję tranzytową i turystyczną. Stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, w szczególności dla powiatu brzozowskiego. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (Krościenko) i Słowacją (Radoszyce, Barwinek), a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie.

Tekst Arkadiusz Opoń

Kancelaria Sejmiku

Kopia IMG 2314

Kopia 04