Zakończenie RPO WP 2007-2013

J Borcz funduszeDzięki Funduszom Europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zainwestowano w rozwój Podkarpacia 1 miliard 198 milionów euro. O tym, jakie efekty środki te przyniosły regionowi i jego mieszkańcom samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych dyskutowali podczas konferencji zamykającej tę perspektywę finansową. W konferencji wziął udział Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz.

Symbolicznym wprowadzeniem w tematykę konferencji był pokaz animacji piaskowej, w wykonaniu Magdaleny Bąk doktorantki ASP z Podkarpacia. Tworzonym z piasku obrazem pokazała ona, jak zmienił się region dzięki środkom unijnym.

W ramach RPO WP Zarząd Województwa ogłosił 76 konkursów, w których złożono ponad 4700 wniosków i wnioskowano o dofinansowanie na kwotę ponad 7 mld zł. W programie zrealizowano 95 projektów kluczowych, zawarto 2 580 umów na kwotę ponad 8 mld 400 mln złotych, w tym prawie 5 mld z Funduszy Europejskich. Ze środków RPO WP skorzystało 1312 beneficjentów. Wśród nich było 987 przedsiębiorców, 141 gmin, 74 organizacje pozarządowe oraz 12 szkół wyższych.

Tekst i fot. Arkadiusz Opoń

Kancelria Sejmiku