Brzozowskie grunty dla EURO - PARK Mielec

1447323987 14870 pgbRada Miejska w Brzozowie na XIV zwyczajnej sesji 10 listopada 2015 r. wyraziła zgodę na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie gminy. Grunty te mają łączną powierzchnię 16,7269 ha i stanowią własność gminy. W obradach wzięła udział Radna Województwa Podkarpackiego Dorota Chilik.

Więcej: http://www.brzozow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3147&Itemid=2