Chorwacka delegacja z wizytą u Przewodniczącego Sejmiku

Kopia IMG 1390Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk w dniu 29 października 2015 r. przyjął delegację z chorwackiego miasta Biograd na Moru. Delegacji przewodniczył Pan Ivan Knez – Burmistrz leżącego na Morzem Adriatyckim niedużego turystycznego miasta.
Przewodniczący Sejmiku zaprezentował Województwo Podkarpackie pod względem turystycznym i gospodarczym oraz wskazał główne kierunki jego rozwoju. Chorwackich gości interesowały przede wszystkim doświadczenia naszego regionu w wykorzystaniu funduszy unijnych. Uczestnicząca w spotkaniu Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Pani Marta Matczyńska scharakteryzowała m.in Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Z kolei Burmistrz Ivan Knez opowiedział o projektach przygotowanych przez miasto Biograd, które chciałby sfinansować z funduszy unijnych (m.in. projekt dot. infrastruktury szkolnej, rewitalizacji starych obiektów, budowa centrów kultury i rozrywki).
Miasto Biograd na Moru znajduje się Województwie Zadarskim, z którym Podkarpackie prowadzi współpracę międzyregionalną od 2011 roku.

Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu