[VIDEO] Sejmik województwa udzielił zarządowi absolutorium

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Debata nad sprawą absolutorium była głównym punktem posiedzenia sejmiku województwa, które odbyło się 25 maja br. Dyskutowano także o zwiększeniu środków na nowoczesne wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce i funkcjonowaniu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przyjęli także stanowisko dotyczące  rozwiązania problemu finansowania przez NFZ świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne.

Początek sesji był bardzo wzruszający, a to za sprawą wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” panu Janowi Partyce, emerytowanemu prawnikowi, którzy przez kilkadziesiąt lat kolekcjonował pamiątki narodowe, stając się jednocześnie popularyzatorem najnowszej historii Polski. Zgromadził ogromną kolekcję obejmującą fotografie, dokumenty, ordery, mundury wojskowe, broń i wszelkiego rodzaju pamiątki związane z niepodległością Polski. Były one wystawiane w wielu muzeach w Polsce. Ponad 2200 eksponatów Jan Partyka przekazał rzeszowskiemu Muzeum Okręgowemu, w którym można tę kolekcję oglądać. Materiały dotyczące powstania i działalności Solidarności przekazał  z kolei do Instytutu pamięci Narodowej. Wszystko po to, aby propagować narodową historię.

Nasza młodzież nie zna historii współczesnej, miałem tego możliwość doświadczyć przez 45 lat, spotykając się głównie z młodzieżą. Ktoś by powiedział w ten sposób, zwłaszcza można w telewizji najczęściej usłyszeć, że historia jest dla historyków. Ja powiadam, że historia nie jest dla historyków, ona jest dla narodu. Naród, który nie zna swojej historii, nie umie przekazać jej młodemu pokoleniu, wcześnie czy później zginie – powiedział podczas sesji Jan Partyka.

Głównym punktem obrad sejmiku było jednak udzielenie zarządowi absolutorium. Zarząd otrzymał je stosunkiem głosów 19 do 14, po wcześniejszej dyskusji radnych. Podstawą do jego udzielenia jest sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa.
Budżet na 2014 pierwotnie zakładał dochody na poziomie 1 miliarda 400 mln zł, a wydatki o  40 mln wyższe. W ciągu roku został nieco obniżony. Ostatecznie plan dochodów został wykonany w 95 procentach, a wydatków w nieco ponad 88 procentach. Na koniec zostało  nieco ponad 120 milionów nadwyżki.

Zadowolenie jest duże, aczkolwiek tak jak powiedziałem podczas obrad nie poczytujemy sobie za sukces tej nadwyżki. Chciałbym, żeby te inwestycje, ma na myśli CWK i Internet szerokopasmowy, które zaciążyły na niezrealizowaniu wydatków z tego budżetu przebiegały  jak najlepiej. Ale jesteśmy uzależnieni od historycznych zaszłości i od podejścia, które prezentował główny wykonawca CWK. Te kilka miesięcy sporów , niepotrzebnych utarczek, które zostały udokumentowane kosztownymi dokumentacjami pokazały, że to było niepotrzebne – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.   

Radni dowiedzieli się, że wybrano wykonawcę konstrukcji stalowej kopuły nad częścią targową obiektu. Jest też nowy harmonogram robót i deklaracje, że prace zostaną ukończone na czas. Trwa wybór operatora, który będzie zarządzał obiektem. Tego zadania chce się podjąć spółka należąca do grupy TRIAS.

Na pewno tu trzeba wsparcia i szukania wyróżników, szukania relacji z lokalnym biznesem,. Naturalnym kierunkiem współpracy jest Dolina Lotnicza, ale też trzeba myśleć o wszelkiego rodzaju imprezach, ventach, kongresach, konferencjach, które trzeba będzie pozyskiwać. To jest jak w każdym biznesie, duża część to działalność sprzedażowa, zaoferowanie obiektu. Ważne jest, aby ten obiekt był nowoczesny, spełniał wymogi organizatorów imprez. Wtedy nie będzie problemu, żebyśmy mogli pozyskiwać zarówno wystawców z kraju i zagranicy, żeby przyjeżdżali do Rzeszowa – przekonywał prezes zarządu Grupy TRIAS Zbigniew Klonowski.

Po prezentacji ukazującej, jakie elementy są niezbędne, aby obiekt mógł spełniać wymogi nowoczesnych centrów kongresowo-targowo-konferencyjno-wystawienniczych radni zdecydowali o zwiększeniu kwoty na wykończenie CWK. Marszałek Ortyl już zapowiedział, że będzie się starał o pozyskanie dodatkowych pieniędzy na doposażenie centrum z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Fotorelacja dostępna na Stronie Samorządu.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Fot. Daniel Kozik

Zdjęcia: Sebastian Kieszkowski

Biuro prasowe