puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

Polskie doświadczenia, a ukraińska reforma administracji

DSC 1177Dzielenie się z Ukrainą wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z reformą administracyjną jest szczególnie ważne w momencie, kiedy została już podpisana umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. Dobrze funkcjonujący samorząd to podstawa rozwoju współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Temu właśnie służyło seminarium „Polskie doświadczenia decentralizacji władzy. Jaką drogę wybierze Ukraina?”, które odbyło się we Lwowie 22 kwietnia 2015 r. W seminarium obok przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wzięło udział kilkaset osób z administracji obwodu lwowskiego oraz przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych.

W Polsce mamy już bogate doświadczenie związane z reformą administracji i teraz tym doświadczeniem chcemy i będziemy dzielić się z Ukrainą. Mam nadzieję, że takie spotkanie jak to dzisiejsze, będzie jednym z wielu i powstanie platforma współpracy polsko – ukraińskiej związana z tworzeniem nowoczesnej administracji na Ukrainie. Polskie samorządy są otwarte na dzielenie się doświadczeniami i to nie tylko w zakresie funkcjonowania organów samorządowych. To także bogactwo działań w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje, rozwoju kultury, sportu, edukacji, opieki zdrowotnej, co składa się na całokształt funkcjonowania samorządu – mówił na powitanie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk.

Potrzebę współpracy podkreślał również Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Petro Kolodij oraz Oleg Synjutka – Przewodniczący Państwowej Administracji Obwodu Lwowskiego.

O polskiej reformie administracji, ustroju terytorialnym, stosunkach pomiędzy gminą oraz zakresie działania samorządu – powiatem i województwie, o sukcesach, ale także problemach współczesnego polskiego samorządu mówił dyrektor Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rafał Polak. Natomiast administrację rządową w terenie omawiała Jolanta Tendelska.

Lwowskie seminarium przebiegało nie tylko pod kątem prezentacji teoretycznych założeń i funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce, ale przyjechali także samorządowcy w wieloletnim doświadczeniem, którzy opowiadali o samorządzie w perspektywie konkretnych działań i osiągnięć. Robert Godek – starosta powiatu strzyżowskiego – podsumował wieloletnie działania, które zmieniły powiat, ale także wpłynęły na zmianę podejścia mieszkańców do samorządu.

Podobnie wypowiadał się wójt gminy Cmolas Eugeniusz Galek.

Największym potencjałem Podkarpacia, Polski, Ukrainy są mieszkańcy, gdyż samorządność to zdolność i wola do decydowania o sobie oraz swojej wspólnocie w każdym jej wymiarze – mówił - Programy rozwoju jak i cała aktywna działalność obywatelska stanowią wielką nadzieję na spowodowanie oczekiwanych istotnych przemian społecznych w Polsce i na pewno na Ukrainie. Ich różnorodność jest wielka tak jak wielka jest gama problemów społecznych wymagających rozwiązania. Dlatego ważne jest jak najszersze włączanie do nich wszystkich środowisk zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Bierność jest zjawiskiem wyjątkowo groźnym dla demokracji.

Dla administracji ukraińskiej bardzo ważną sprawą jest możliwość sięgania po fundusze europejskie, które jak pokazuje doświadczenie polskie – są kołem napędowym inwestycji, zmian, wyznaczają kierunek rozwoju. I właśnie o finansowych i instytucjonalnych instrumentach wspierania trakcyjności inwestycyjnej regionu mówił Dawid Adamski z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sprawy budżetowe w samorządzie omówił natomiast Waldemar Dzień – Zastępca dyrektora w Departamencie Budżetu i Finansów z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

O polskich doświadczeniach w reformie administracji oraz ukraińskich projektach reform rozmawiał również Przewodniczący Bogdan Romaniuk podczas spotkań z Przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwodowej Petro Kolodijem oraz Konsulem Generalnym RP we Lwowie Jarosławem Drozdem. Te same tematy były poruszane podczas debaty na żywo w Telewizji Lwów.

Teskt i fot. Izabela Fac
Kancelaria Sejmiku

Kalendarium

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013