puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

O współpracy polsko – ukraińskiej w Krasiczynie

„Granica polsko – ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy” – to tytuł piątej już edycji konferencji przedstawicieli obu państw odbywającej się 26-27 marca 2015 r. w Krasiczynie. Spotkali się tutaj reprezentanci administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych, biznesu i organizacji społecznych. Samorząd województwa reprezentowali Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar oraz Radna Sejmiku Ewa Draus.

Bariera rozwoju to asymetria systemów - takie stwierdzenie można było usłyszeć podczas konferencji w Krasiczynie. Jednak nie jest to przeszkoda, której nie można usunąć, a jedynie uświadomienie sobie gdzie leży problem. Jednym ze sposobów jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy transgranicznej nie tylko na polu gospodarki. Spotkania w Krasiczynie podejmują problematykę transgraniczną, czy szerszym kontekście środkowoeuropejską. Przedstawiciele władz centralnych, lokalnych, samorządowych oraz przedsiębiorcy, rozmawiają o sposobach rozwiązywania aktualnych problemów i nad optymalizacją funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej. A celem spotkań i dyskusji jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości w pasie przygranicznym oraz rozwój sieci kontaktów i relacji pomiędzy działającymi tam podmiotami. Inicjatywy tego rodzaju są szczególnie konieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza po podpisaniu przez Rząd Ukrainy Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Sytuacja społeczna, gospodarcza, a także polityczna na Ukrainie jest dla nas sprawą niezwykle ważną. Zależy nam, aby jak najlepiej zbudować nasze relacje, stworzyć dobrosąsiedzkie stosunki w różnych dziedzinach życia. Zdajemy sobie sprawę z istniejącego na Wschodzie Ukrainy kryzysu. – mówił na rozpoczęcie konferencji Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar - Podczas tej konferencji poruszane będą bardzo istotne - zarówno dla rozwoju Polski, jak i Ukrainy - tematy aktywizacji polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Poprzez organizację tego typu przedsięwzięć istnieje szansa na pokazanie Ukrainy jako istotnego partnera biznesowego dla polskich przedsiębiorców, poszukujących nowych rynków zbytu.

W konferencyjnych wystąpieniach padało wiele przykładów tego, co już udało się na Ukrainie zrobić w kwestiach wprowadzania nowych standardów rozwoju gospodarczego, które będą musiały odpowiadać unijnym regulacjom prawnym. W dotychczasowych działaniach oraz projektach związanych z rozwojem Ukrainy widać wyraźnie nastawienie na rozwój w ramach Unii Europejskiej, miasta i regiony przygraniczne pokazały już zupełnie inne podejście do kwestii promocji swych walorów, zaczynają dostrzegać potrzebę działań promocyjnych i ich jakość.

Sytuacja na Ukrainie jest unikatowa. Z jednej strony mamy działania wojenne na wschodzie, a z drugiej ruch inwestycyjny i działania rozwojowe na zachodzie - mówił przedstawiciel Obwodu Lwowskiego. Tak samo sytuację przedstawiał przedstawiciel Obwodu Iwano-Frankowskiego. Istnieje mocna współpraca i zainteresowanie polskich inwestorów – mówił – Nastąpiła również wyraźna zmiana rynków eksportowych z Rosji na Europę Zachodnią. Oprócz tego w ramach projektu „Inicjatywa eurokarpacka” obwód jest obwodem pilotującym wejście Ukrainy do Unii Europejskiej – podkreślał – Będziemy zbierać doświadczenia w tym zakresie i pokazywać dobre rozwiązania innym regionom. Obwód Iwano-Frankowski ma już zatwierdzone strategie rozwoju do 2020 r., stawia na poprawę infrastruktury turystycznej, modernizację lotniska, otwarcie kolejnego przejścia granicznego z Rumunią.

Również Taras Bożydarnik – dziekan Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego bardzo mocno akcentował kwestie związane z potencjałem turystycznym regionu oraz potrzebę tworzenia produktów turystycznych i poszukiwanie inwestorów w tym obszarze. Wiceprezydent Miasta Tarnopola Vladyslav Stemkovski podkreślał także siłę turystyki w rozwoju miasta, którego 10% powierzchnia to tereny rekreacyjne oraz potencjał tranzytowy.

Uczestnicy konferencji zajęli się również problematyką ruchu osobowego, perspektywy bezwizowego ruchu miedzy Ukrainą a UE oraz nowymi aspektami polityki celnej. Kwestią, która szczególnie jest ważna w perspektywie rozwijania działalności gospodarczej w Polsce i na Ukrainie to praktyka prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie trans granicznym i jest okazją do nawiązania nowych kontaktów handlowych. Organizatorem wydarzenia była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tekst i fot. Izabela Fac
Kancelaria Sejmiku

Kalendarium

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013