Wojewódzkie obchody Święta służb więziennych w Jaśle

Już po raz piąty polskie służby więzienne obchodziły ustanowione w 2010 r. przez Sejm RP swoje święto. W tym roku miejscem wojewódzkich uroczystości było Jasło, na przedmieściach którego od 35 lat funkcjonuje Zakład Karny.

1

Uroczystości zorganizowane 13 lutego br. rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej bpa Jana. W homilii biskup podkreślił m.in. wielkie znaczenie służb sprawujących pieczę nad tymi, którzy zrobili niewłaściwy użytek z Bożego daru wolności i pobłądzili naruszając ład publiczny, a niekiedy dopuszczając się wielkiego zła. Zwrócił też uwagę, że więzienia nie są tylko miejscami odosobnienia, ale też resocjalizacji, w których - dzięki pracy specjalistów z różnych dziedzin (także kapelanów) - osadzeni przywracani są społeczeństwu.

Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się w Jasielskim Domu Kultury, którego salę widowiskową wypełnili funkcjonariusze służby więziennej z całego Podkarpacia i ich goście. Wśród tych ostatnich byli m.in. przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, dyplomacji ukraińskiej, lokalni i wojewódzcy samorządowcy - Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentował Wiceprzewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz, reprezentanci podkarpackich służb mundurowych: straży pożarnej i straży granicznej, celników, policji i wojska, prokuratury i sądownictwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, kapelani. Nie zabrakło reprezentantów służb penitencjarnych z zaprzyjaźnionych jednostek na Ukrainie, Węgrzech i Słowacji.

Święto było doskonałą okazją do wręczenia kilkudziesięciu funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień, odznak i odznaczeń, a także do podziękowania osobom i instytucjom na co dzień współpracującym ze służbami więziennymi. Pułkownik Andrzej Leńczuk, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie przypomniał, że święto Służby Więziennej zostało wyznaczone na 8. lutego dla upamiętnienia ogłoszenia 96 lat temu dekretu naczelnika Józefa Piłsudskiego o organizacji więziennictwa na ziemiach polskich.

Również dziś odwołujemy się do tamtych tradycji, pamiętając o honorze, patriotyzmie i głęboko uświadomionej potrzebie uczciwej pracy dla dobra naszego kraju – mówił, podkreślając, że dla pracowników więziennictwa równie ważna jak izolacja jest resocjalizacja i readaptacja osób pozbawionych wolności. - Musimy bowiem pamiętać, że każda kara, nawet ta najdłuższa, ma swój kres, a życie zgodne z normami życia społecznego po opuszczeniu więzienia w sporym zakresie zależy od jakości prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych – tłumaczył płk Leńczuk.

Za ofiarną pracę na rzecz społeczeństwa wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej podziękował wiceminister sprawiedliwości, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Wojciech Węgrzyn, pochodzący z Jasła, a mieszkający w Krośnie oraz dyrektor generalny Służby Więziennej RP płk Jacek Kitliński. Świętującym funkcjonariuszom gratulacje i życzenia złożyli również obecni na akademii przyjaciele z tej samej branży z zagranicy, parlamentarzyści: Mieczysław Kasprzak, Bogdan Rzońca i Piotr Tomański, wicewojewoda podkarpacka Grażyna Borek oraz burmistrz Jasła Ryszard Pabian i starosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Poseł Bogdan Rzońca zwrócił również uwagę, że „wielką sztuką jest dzisiaj, w XXI wieku wyciągać rękę do ludzi, którzy świadomie bądź nieświadomie zbłądzili, ale trzeba przywracać ich do życia, dawać im szansę na powrót do normalnego życia w społeczeństwie”.

Burmistrz Ryszard Pabian podziękował, za wybranie Jasła na miejsce wojewódzkich obchodów Święta Służb Więziennych i przypomniał, że to już trzecie wojewódzkie obchody święta służb mundurowych w Jaśle, bowiem 2 lata temu odbyły się tu uroczystości Święta Policji, a w zeszłym roku – Święta Wojska Polskiego.

Oprawę artystyczną akademii zapewniła młodzież związana z JDK: zespół tańca R-Revolution oraz soliści: Oliwia Hap, Hubert Reczek i zespół Wokalny Fermata, a prowadzili: kpt. Edyta Socha i mjr Jarosław Wójtowicz. Całość obchodów uświetniły poczty sztandarowe służb mundurowych oraz jasielska Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Ireneusza Fatygi.

Izabela Fac
Kancelaria Sejmiku