Przewodniczący Sejmiku na gali "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014

fp-bogdan-romaniukPrzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk wziął udział w Gali Finałowej XVII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

W tegorocznej edycji Podkarpacie zajęło wysokie czwarte miejsce pod względem liczby nagrodzonych firm. W gronie najlepszych 15 przedsiębiorstw, zdobywców statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play”, było aż dwie firmy z naszego regionu: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, oraz firma RYMATEX. Podczas gali wyróżnienie otrzymał również Przewodniczący Sejmiku Pan Bogdan Romaniuk, za wieloletnią współpracę i zaangażowanie przy realizacji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego dziękował za docenienie swojego wkładu w organizację gali „Przedsiębiorstwo Fair Play” i podkreślał wielkie uznanie dla wszystkich wyróżnionych firm, które prowadząc działalność gospodarczą stosują najwyższe standardy etyczne oraz dążą do podnoszenia wiarygodności i rzetelności.

– Bardzo się ciszę, że w tegorocznej edycji znalazło się wiele firm z Podkarpacia, które swój rozwój opierają na tworzeniu dobrych relacji z otoczeniem – wskazywał Bogdan Romaniuk

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.