Przewodniczący Sejmiku na obchodach Dnia Ratownika

Przyrzeczenie złożone przez nowych ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz uhonorowanie tych najbardziej zasłużonych – tak najkrócej podsumować można tegoroczne obchody Dnia Ratownika w Bieszczadzkiej Grupie GOPR. Odbyły się ona 8 listopada 2014 roku w Bukowcu. Ich gościem był Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz.

Jak co roku najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ratowniczego przyrzeczenia przez 4 kandydatów.Młodzi ludzie skończyli właśnie staż kandydacki i oficjalnie zostali przyjęci w poczet członków organizacji. Czterech wieloletnich ratowników zostało uhonorowanych złotą, a czterech kolejnych srebrną odznaką honorową GOPR. Medale za udział w aż 300 akcjach ratowniczych otrzymali dwaj doświadczeni goprowcy Hubert Marek i Jerzy Godawski.

Przewodniczący Sławomir Miklicz serdecznie gratulował i dziękował ratownikom za ich ofiarną pracę. Na ręce szefostwa Grupy Bieszczadzkiej przekazał srebrny herb Województwa Podkarpackiego, wydany z okazji 15 – lecia istnienia samorządu województwa.

GOPR jako swe cele statutowe stawia sobie niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego. Działania GOPR na rzecz bezpieczeństwa publicznego obejmują między innymi: akcje poszukiwawcze osób zaginionych w górach, udzielanie pomocy w wypadkach na terenie gór, utrzymywanie służby śniegowo – lawinowej oraz profilaktykę bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej. Średnio rocznie Bieszczadzka Grupa GOPR interweniuje ponad 350 razy, prowadząc akcje ratunkowe oraz angażujące duże siły i środki w wyprawy ratunkowe.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
fot. Wojciech Zatwarnicki
Biuro prasowe UMWP