Materiały dodatkowe na XXXVI Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.