Materiały dodatkowe na XLV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.