Materiały dodatkowe (2) na LV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.