Klub Radnych "PSL"

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego - 8 członków

  1. Wiesław Lada - Przewodniczący Klubu
  2. Władysław Stępień - Wiceprzewodniczacy Klubu
  3. Tomasz Bury - Sekretarz Klubu
  4. Stanisław Bartman
  5. Andrzej Nepelski
  6. Maria Pospolitak
  7. Dariusz Sobieraj
  8. Jan Tarapata