puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

Uchwalenie Statutu Województwa Podkarpackiego

UCHWAŁA NR X/103/99

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 7 i 18 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 uchwala, co następuje: 

§ 1.

Uchwala się Statut Województwa Podkarpackiego, uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów w trybie art. 7 ustawy o samorządzie województwa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Kalendarium

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013