Hans Bollinger

h bollinge1Hans Bollinger (ur. 26 października 1949r w Wörschweiler) - niemiecki pedagog i muzyk. Poprzez podejmowanie różnorodnych działań i inicjatyw, przyczynił się do nawiązania partnerskich stosunków i rozwoju współpracy między Województwem Podkarpackim a Krajem Saary. Jego ponad 40-letnia kariera zawodowa, pedagogiczna, artystyczna i „ambasadora" jednoczącej się i zjednoczonej Europy, jest naznaczona humanistycznymi, głęboko chrześcijańskimi wartościami – pojednania i przyjaźni, wolności i tolerancji, człowieczeństwa i solidarności.

Bollinger jest Współzałożycielem i liderem muzycznej grupy ESPE. Twórczość zespołu inspirowana była przede wszystkim tradycyjną kulturą żydowską. Był również współinicjatorem i organizatorem pierwszego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Artystyczne sukcesy Hansa Bollingera mają aspekt polityczno-historyczny, przede wszystkim z uwagi na krzewienie pamięci o Holokauście.

Szczególnie dużo uwagi poświęca Hans Bollinger projektom związanym z wymianą młodzieży. Zainicjował współpracę ponad 20 szkół z Województwa Podkarpackiego i Kraju Saary.

Hans Bollinger jest także twórcą projektu kulturalnego „Spotkania na granicy". W ramach tego projektu corocznie, od kilkunastu już lat,  w Europejskim Parku Kultury Reinheim, odbywają się różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturalnym (koncerty, wystawy, odczyty literackie).

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXV/466/12 z dnia 24.09.2012r otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".