Wnuczka premiera i ministra skarbu II RP Eugeniusza Kwiatkowskiego na Kongresie 590

k12Transformacja Centralnego Okręgu Przemysłowego w innowacyjne strefy ekonomiczne oparte o gospodarkę 4.0 – to podczas debaty o takim tytule politycy, eksperci od gospodarki, przedsiębiorcy i naukowcy dyskutowali o tym, jak w oparciu o dziedzictwo COP-u i na jego osiągnięciach, dynamicznie rozwija się polska gospodarka i jaką drogę przebyła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Debatę rozpoczął symboliczny moment. Było nim wręczenie honorowej odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” pośmiertnie dla wicepremiera, ministra skarbu II RP Eugeniusza Kwiatkowskiego. Laudację na cześć zasłużonego wygłosił marszałek Władysław Ortyl.

 Mam dziś zaszczyt uhonorować ministra i wicepremiera polskiego rządu, twórcę COP-u - człowieka, który może być autorytetem i wzorem dla kolejnych pokoleń. W poczet „Zasłużonych dla Województwa Podkarpackiego” przyjmujemy człowieka, dla którego największym honorem była służba publiczna, bezcenną wartością była Polska,  a który klucz do jej budowy widział w kompetencjach i profesjonalizmie. Dziękując za stworzenie fundamentów pod wielkie dzieła, które stały się zaczynem chociażby Doliny Lotniczej i podwalinami rozwoju Podkarpacia, z dumą i radością chcę wręczyć pamiątkową odznakę „Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego” dla Eugeniusza Kwiatkowskiego – powiedział w laudacji marszałek Ortyl.

Uroczyste podsumowanie konkursów prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

1510 listopada 2017 r. w siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie podsumowujące działalności prewencyjne w 2017r., których celem było dostosowanie istniejących warunków pracy do wymogów przewidzianych przepisami prawa.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, Barabra Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, Jacek Jasiak Dyrektor Urzędu Dozoru Publicznego, Ewa Papiewska-Borkowska Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zarówno organizatorzy jak i goście specjalni dziękowali wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów za popularyzację obowiązujących przepisów pracy, coraz liczniejsze grono członków konkursu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa i stanu prawodządności w stosunkach pracy.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

1111Święto Niepodległości - bez względu na to, gdzie obchodzimy to święto, wywołuje ono takie same uczucia – radości i dumy. Czy świętujemy je w Polsce, czy poza jej granicami – w tym czasie czujemy szczególną więź z Polakami mieszkającymi w kraju i za granicą. Dzisiaj – w niemal 100 lat po odzyskaniu Niepodległości - możemy tylko wyobrażać sobie jaka radość i jakie uczucia towarzyszyły polskiemu społeczeństwu w czasie, kiedy jesienią 1918 r. Polska wróciła na mapę Europy. Cztery pokolenia Polaków czekały na ten moment, doczekało się piąte i mogło wreszcie dumnie powiedzieć: mamy Polskę. W 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość formalnie, bo przez lata niewoli Polacy nigdy z jej utratą się nie pogodzili. Rok 1918 wymodliły, wypracowały i wywalczyły całe pokolenia Polaków. Ci, co pracowali na roli, ci ze szlacheckich dworków, kościelnych naw, z tajnych drukarni, ci zesłani na Sybir i garstka zapaleńców, która wyruszyła do walki w 1914 r. u boku Józefa Piłsudskiego.

Sesja nadzwyczajna i zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

23000008 1602427583143401 1766004179190814222 oWręczenie odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” panu Janowi Kopciowi, uhonorowanie marszałka Władysława Ortyla złotym medalem „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przez Polski Komitet Olimpijski oraz podziękowanie wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza za pomoc finansową z Podkarpacia dla mieszkańców gminy Sośno – te wydarzenia wypełniły program nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odbyła się 30 października. Radni uczili także minutą ciszy pamięć Marty Matczyńskiej - wieloletniego pracownika urzędu marszałkowskiego, dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego w latach 2008-2016.

Kardynał Marian Jaworski - Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

DSC 2881Kanonicza 13 w Krakowie, stara zabytkowa kamienica i jej niezwykły mieszkaniec - Kardynał Marian Jaworski. Kapłan-symbol odbudowy życia religijnego na Kresach oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, kapłan-naukowiec, wychowawca pokoleń kapłanów. W dniu 26 października kardynałowi Jaworskiemu została wręczona Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego". Uchwałę odczytał Przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś, który wraz z Marszałkiem Władysławem Ortylem wręczył odznakę, legitymację i okolicznościowy grawerton. Spotkanie na Kanonicznej to przede wszystkim moment wspomnień kardynała o czasach jego pasterzowania kościołowi lwowskiemu, które rozpoczął mianowaniem przez Jana Pawła II w 1991 r. Bardzo trudne początki biskupiej posługi we Lwowie, współpraca z władzami ukraińskimi, pobyt Jana Pawła II na Ukrainie, sytuacja kościoła rzymsko-katolickiego na tamtych terenach - te tematy przewijały się podczas niezwykle ciepłego spotkania.

Zbigniew Larendowicz „Zasłużonym dla Województwa Podkarpackiego”

ZLTo była niezwykła wizyta u niezwykłego człowieka. Zbigniew Larendowicz - symbol Leżajska, człowiek - legenda, wolontariusz, kustosz i opiekun zbiorów w Bibliotece Ojców Bernardynów w Leżajsku, harcerz, żołnierz, który uciekł z transportu do Katynia, leśniczy. Jest autorem licznych publikacji dotyczących historii regionu. Jego życie - a urodził się w 1916 r. - to niesamowita część historii nie tylko Małej Ojczyzny. W Leżajsku 25 października 2017 r. została wręczona Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego". Wręczenia dokonali Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik - inicjator przyznania odznaki. Obecny był również Radny Województwa Marek Ordyczynski.