Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali nr 149 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w przerwie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, oraz projekty uchwał które będą przedmiotem obrad Komisji.