Posiedzenie Komisji Karpackiej

Posiedzenie Komisji Karpackiej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. po sesji Sejmiku Województwa w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.