Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 salinr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiegow Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.