Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w przerwie obrad sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, oraz projekty uchwał które będą przedmiotem obrad Komisji.