Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11:30 w sali 144 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016r o godz. 11.30 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, ROW i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku odbędzie się w dniu 25 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali nr 149  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4.

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się 18 maja 2016 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa  Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. o godz. 10.30 w sali 150 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r o godz. 9.00 w sali nr 148 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Cieplińskiego 4.