Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21.08.2019 r.
  2. Rozpatrzenie skargi pana R.H. na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego.
  3. Rozpatrzenie petycji pana K. Ł. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w stosunku do radnych województwa.
  4. Sprawy różne.