Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  4 października 2019r.  o godz. 13.00 w sali nr 149 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 Porządek obrad przewiduje: 

1.   Przyjęcie protokołów nr 2 i 3.

2.   Analiza i funkcjonowanie  Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.

3.   Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych  z zakresu infrastruktury transportowej.

4.   Analiza wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i jednostkach podległych samorządowi województwa w I półroczu 2019 r.,  w tym wykonania      ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

5.  Sprawy różne.