Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu  20 września 2019 r. o godzinie 13:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 11/19.
  2. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  5. Sprawy różne.