Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali 147 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Nr VI/9819 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
6. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków samorządowych oraz środków unijnych.
7. Analiza pracy Zespołów ds. Monitorowania Szpitali na podstawie półrocznych raportów.
8. Sprawy różne.