Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) w sali 149 o godz. 8.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji: nr 8/19 z dnia
22 lipca 2019 r.
2. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego za II kwartał 2019 roku.
3. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za II kwartał 2019 r.
4. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie (OT) za rok 2018.
5. Sprawy różne.