Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołów nr 10/19 z 24 czerwca 2019 r. oraz nr 11/19 z dnia
  22 lipca 2019 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Stalowej Woli.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Przemyślu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Rzeszowie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego w Sanoku.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr L/824/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie – Miasto Rzeszów pomocy finansowej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  w ramach Programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.
 16. Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2017.
 17. Sprawy różne.