Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie  się w dniu 22 lipca 2019 r. w sali 149 o godz. 13.30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji: nr 6/19 z 26 kwietnia 2019 r. oraz nr 7/19 z 19 czerwca 2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej
    i podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Maramuresz (Rumunia).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe
    w Polsce Wschodniej - promocja”.
  4. Sprawy różne.