Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali nr 149 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 7 z dnia 24.06.2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
    w Przemyślu.
  3. Sprawy różne.