Posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w 15 lipca 2019 r. o godzinie 11:00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 1/19.
  2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
  3. Omówienie spotkania z sejmową Komisją Łączności z Polakami za Granicą.
  4. Omówienie udziału członków Komisji Łączności z Polakami za Granicą w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
  5. Sprawy różne.